išbedžioti

išbedžioti
išbedžióti vksm. Išbedžiók dir̃žui skylutès.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarpyti — tr. NdŽ 1. DŽ1, End, Trk, Vkš, Ukm, Jž kasant išpurenti, išskvarbyti, išbedžioti: Išvarpyk apydžią, kad neažeitų žolėm Ds. Išvar̃pėm žemę su lopeta, ežias padarėm Žmt. Išvarpykit ežią, pasodinsma braškių Lel. Išvarpiaũ čia patvorį, visgi kokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadyti — tr. 1. išmušti, išsmaigyti ragais: ^ Kad kiaulė ragus turėtų, visą svietą išbadytų Pn. 2. išbedžioti: Išbadžiaũ perdėm visus šiaudus, bet neradau Gs. Po galva jo, erškėčiais ižbadyta DP145. Zuikį lašiniais privarstyti, išbadyti KII194. | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadžioti — tr. 1. išbadyti, išbedžioti: Išbadžiok da kelias skyles, ir užteks, kiek šiandie sodinsim Gs. 2. refl. išsibastyti, pratinginiauti: Visą dieną išsibadžiojau, nieko nepadirbau Ds. badžioti; išbadžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbaksnoti — tr. išbadyti, išbedžioti: Darže diegams skyles išbaksnojau Žvr. baksnoti; apibaksnoti; atbaksnoti; išbaksnoti; nubaksnoti; pabaksnoti; parbaksnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžiojimas — sm. (1) → išbedžioti 2: Nė gilus išbedžiojimas žemės nepadėjo, neauga ir tiek jurginai Pn. bedžiojimas; apibedžiojimas; išbedžiojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išduobinėti — tr. pridaryti duobių, išbedžioti: Jie gerą duoną išduobinėję, ant grindžių mėtlioję prš. | refl.: Nepratęs duosi duosi, versi, išsiduobinėsi, o vis tiek bulvių paliksi rš. duobinėti; išduobinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”